Fartygs Tekniska Engineering FT Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Fartygs Tekniska Engineering FT Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Lilla Edet som är den kommunen där Fartygs Tekniska Engineering FT Aktiebolag finns. I Lilla Edet så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Fartygs Tekniska Engineering FT Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Fartygs Tekniska Engineering FT Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Fartygs Tekniska Engineering FT Aktiebolag har funnits sedan och 1994-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Fartygs Tekniska Engineering FT Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Korsv. 130, 463 93, Västerlanda men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0520-652515.

Lilla Edet arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Fartygs Tekniska Engineering FT Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Fartygs Tekniska Engineering FT Aktiebolag har idag 556490-0537 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Nyström, Per Lennart -Ågren, Eva Susanne Elisabeth -Ågren, Rune Benny är den som för stunden ansvarar för Fartygs Tekniska Engineering FT Aktiebolag

Bolaget skall bedriva industriservice och marindieselservice och därmed förenlig verksamhet.

I Fartygs Tekniska Engineering FT Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nyström, Per Lennart som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Ågren, Rune Benny som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Ågren, Eva Susanne Elisabeth som är född 1956 och har titeln Suppleant, Moberg, Björn Lennart Tobias som är född 1970 och har titeln Revisor, Ahlberg Andersson, Annika Maria som är född 1969 och har titeln Revisorssuppleant, Alingsås Revision AB som är född och har titeln Revisor.